Nijlgans

Latijnse benaming: Alopochen aegyptiacus

Kenmerken nijlgans

De nijlgans is eigenlijk geen gans, maar een eend en heeft een lange nek en poten. De nijlgans is circa 70 cm en is herkenbaar aan zijn donkerbruine oogvlekken en witte voorvleugels met zwarte slagpennen. Vaak zie je paartjes, maar in de zomer verblijft deze vogel in groepen. De nijlgans maakt een nest in een boom. De nijlgans blijft het gehele jaar in ons land en eet voornamelijk gras, zaden, granen en aardappelresten.

Wist u dat?

  • Nijlganzen zitten graag op een hek of op een paal.
  • Nijlganzen verdedigen hun nest en hun kuikens bijzonder fel. Daardoor komen veel van de ± 20 eieren uit, waardoor bijna alle ‘pullen’ uit kunnen groeien tot volwassen nijlganzen.

Relevante documenten

Alle relevante documenten met betrekking tot de nijlgans zijn terug te vinden in de bibliotheek.

Handige links

  • website Sovon: voor meer informatie over de aantallen en verspreiding van de nijlgans in Nederland. 

Veroorzaakte schade en overlast

Nijlganzen veroorzaken schade door vraat aan grassen en gewassen als mais en vertrappen en bevuilen (uitwerpselen) grasland en akkers. Daarnaast is de nijlgans een exoot; een diersoort die van oorsprong niet in Nederland voorkomt. De nijlgans is namelijk als parkvogel in Nederland geïntroduceerd. Sinds 1967 komt de nijlgans veelvuldig in het wild voor. Exoten zijn niet wenselijk in de Nederlandse natuur, omdat ze het ecosysteem in een gebied compleet kunnen verstoren, met alle gevolgen van dien voor diersoorten die wel van nature in Nederland voorkomen.

Maatregelen bij schade en overlast

Lees hier welke maatregelen ingezet mogen worden bij schade en overlast van de nijlgans.