Houtduif

Latijnse benaming: Columba palumbus

Kenmerken houtduif

Een houtduif is de grootste en meest voorkomende duif in Nederland. Het is een vogel met een overwegend grijze kleur, een witte vlek in de nek en een roze borst. Houtduiven hebben een kenmerkende witte streep op hun vleugels, waardoor ze tijdens de vlucht goed te herkennen zijn.

Houtduiven komen voor in tuinen, parken, bossen, in stedelijk gebied en op akkers in het buitengebied. Het menu van de houtduif bestaat voornamelijk uit plantaardig voedsel zoals: zaden, knoppen, bladeren en land- en tuinbouwgewassen als graan, peulvruchten, groenten en bessen, zo nu en dan afgewisseld met eetbaar zwerfafval.

Wist u dat?

  • Houtduiven leven in het broedseizoen vaak solitair, maar behoren buiten het broedseizoen vaak tot grotere groepen.
  • Een houtduif kan wel drie legsels (nesten) per jaar hebben, meestal bestaande uit twee eieren.
  • Andere bekende duivensoorten zijn: de Stadsduif, de Holenduif en de Turkse tortel.

Relevante documenten

Alle relevante documenten met betrekking tot de houtduif zijn terug te vinden in de bibliotheek.

Handige links

Veroorzaakte schade en overlast

De meeste houtduiven verblijven het gehele jaar in Nederland. In de winter komen daar nog houtduiven uit Duitsland en Scandinavië bij. Buiten het broedseizoen kunnen er grote groepen duiven ontstaan die zich gezamenlijk ophouden op zogeheten roestplekken (rustplaatsen). Vanwege de grote aantallen kunnen er lokaal problemen ontstaan. Hierbij valt te denken aan schade door vraat aan land- en tuinbouwgewassen zoals graan, erwten en kool, maar ook aan stankoverlast en lakschade aan auto’s door duivenpoep en geluidsoverlast (door koerende duiven).

Maatregelen bij schade en overlast

De voor de houtduif geldende maatregelen volgen zo spoedig mogelijk.