Steenmarter

Latijnse benaming: Martes foina

Kenmerken steenmarter

Een steenmarter is een roofdier dat ongeveer net zo groot is als een kat. Wel heeft de steenmarter kortere poten. Het dier is asgrauw tot grijsbruin van kleur en heeft een (grijs)witte ondervacht en een grijswitte keelvlek die tot aan de poten doorloopt. Door de witte vlek onderscheidt de steenmarter zich van de boommarter.

De steenmarter leeft solitair in een eigen territorium. Hij jaagt
‘s nachts op pluimvee, konijnen, ratten, muizen, kikkers en vogels, maar eet ook bessen en eieren. Het dier verblijft graag in of nabij oude schuren, maar ook in buitenwijken, waar hij overdag rust en een nestplaats zoekt in boomholten, takkenhopen, kruipruimten, auto’s en ruimten tussen zolders en plafonds (spouwmuren of loze ruimtes). Door het grote aanpassingsvermogen van de steenmarter redt hij zich ook prima in stedelijk gebied.

Wist u dat?

  • Een steenmarter markeert de grenzen van zijn territorium met urine en met geurstoffen uit de klieren van zijn mondhoeken, de klieren bij de anus en de klieren in de voetkussentjes van de achterpoten. Indringers van dit territorium worden met katachtig geschreeuw of door middel van een heftig gevecht verjaagd.
  • Steenmarters krijgen tussen de 1 en 4 jongen, die twee maanden gezoogd worden door het vrouwtje.
  • In het wild levende steenmarters kunnen ruim tien jaar oud worden.

Relevante documenten

Alle relevante documenten met betrekking tot de steenmarter zijn terug te vinden in de bibliotheek.

Handige links

Veroorzaakte schade en overlast

Steenmarters kunnen verschillende vormen van schade en overlast veroorzaken:

  • geluidsoverlast door de aanwezigheid van een steenmarter op het dak van een gebouw of in gebouwen;
  • stankoverlast door uitwerpselen en achtergelaten prooiresten op specifieke plekken;
  • vraat aan dakisolatie/isolatiemateriaal;
  • het verwonden of doden van erfdieren, zoals kippen, konijnen en vogels;
  • predatie van weidevogelnesten en weidevogelkuikens in weidevogelgebied;
  • schade toebrengen aan auto-onderdelen van rubber (doorgebeten kabels). 

Maatregelen bij schade en overlast

Lees hier welke maatregelen ingezet mogen worden bij schade en overlast van de steenmarter.