Onderzoek naar TBE bij reeën

15 april 2024

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om voor dit onderzoek gebruik te maken van bloed van in het wild geschoten, eventueel aangereden reeën.

Onderzoek naar tekenencefalitisvirus

Tekenencefalitis is een hersenvliesontsteking die veroorzaakt wordt door het tekenencefalitisvirus. Besmette teken kunnen het virus overdragen op dieren en soms ook op de mens. Besmetting is zelden dodelijk, maar restverschijnselen kunnen vervelend en langdurig zijn. Zie ook de websites van het RIVM en DWHC.

In Nederland komt het tekenencefalitisvirus nog weinig voor. Er zijn echter enkele ‘haarden’, met name in het oosten en zuiden van het land. Het onderzoek is bedoeld om de verspreiding in Nederland beter in beeld te krijgen. Een goede mogelijkheid daarvoor is het verrichten van onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitusvirus in bloedmonsters van reeën. Reeën die gebeten worden door teken worden zelden ziek, maar ontwikkelen wel afweerstoffen.

Bloedafname bij reeën 

DWHC vraagt jagers in Nederland om bloedmonsters af te nemen van geschoten reeën en deze per post op te sturen in een al geadresseerde en gefrankeerde envelop. Aan WBE’s wordt gevraagd als tussenpersoon op te treden voor het verstrekken van bemonsteringsmateriaal aan jagers. Een instructie voor het afnemen van bloed bij reeën en de verzending van bloedmonsters is evenals het benodigde registratieformulier te downloaden onder dit bericht.

Vier bloedmonsters per WBE

Het onderzoek loopt gedurende (de resterende maanden van) 2024. Om een goede verdeling van bloedmonsters over geheel Fryslân te verkrijgen, wordt aan iedere WBE gevraagd vier bloedmonsters in te zenden. In WBE’s waar weinig of geen afschot plaatsvindt, mogen ook bloedmonsters worden genomen van (vers) valwild.

FBE Fryslân hoort graag welke WBE’s aan het onderzoek willen meewerken en wie als contactpersoon aan DWHC doorgegeven kan worden.

Verder nieuws

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...