Geen uitzondering avondklok voor lichtbakken, wel voor afwikkeling valwild

27 januari 2021

Dinsdagochtend 26 januari heeft het Ministerie van LNV laten weten dat lichtbakken – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving – de komende weken NIET tot de uitzonderingen van de avondklok behoort.

De afwikkeling van valwild wordt als noodzakelijkheid gezien en valt WEL onder de uitzonderingsregel.

Een jager die uitvoering geeft aan de afwikkeling van valwild moet beschikken over een werkgeversverklaring. Omdat de vrijwillige jager geen werkgever heeft, mag hij zelf de verklaring invullen. U kunt het formulier voor de Werkgeversverklaring vinden  op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok.

Verder nieuws

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...