Invulling vertegenwoordiger landbouw in bestuur FBE

4 november 2021

Op 20 oktober 2021 is Philip Kramer benoemd als lid van het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Fryslân. De heer Kramer neemt de zetel in namens de landbouw op voordracht van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Agrarische Jongeren Fryslân (AJF). De heer Kramer werkt als bedrijfsleider op de proefboerderij Kollumerwaard van de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw.

De heer Kramer volgt Douwe Anema op. De Faunabeheereenheid is de heer Anema zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid bij het faunabeheer in de afgelopen jaren en de door hem bewezen diensten. In zijn bestuursperiode heeft hij regelmatig aandacht gevraagd voor de akkerbouw en populatiebeheer. Dat heeft bijgedragen aan een meer evenwichtige verdeling in de mogelijkheden voor faunabeheer tussen de verschillende landbouwsectoren.

De FBE betreurt het wederzijdse verschil van inzicht dat in december 2020 geleid heeft tot het eervol vertrek van de heer Anema.

Verder nieuws

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...