In het jaarrapport ree 2022 (versie 24 maart 2024) zijn de telgegevens, de aanrijdingen, het afschot en het geregistreerde aantal doodgevonden reeën voor het jaar 2022 weergegeven. Klik op het pictogram hieronder om deze rapportage te openen.