Klik op het pictogram om de omgevingsvergunning (onder de Wet natuurbescherming opdracht genoemd) te openen voor het afschot van overzomerende grauwe ganzen. De omgevingsvergunning is per 5 april 2024 door Provincie Fryslân verleend voor de periode 1 april 2024 tot en met 1 oktober 2024.