Provincie geeft opdracht reebeheer 2020-2024

19 december 2019

De Provincie Fryslân heeft op 18 juni 2019 nieuw beleid voor reeën vastgelegd, zie wijziging beleid reebeheer Fryslân en Beleidskader bescherming en beheer ree Fryslân. Daarop heeft de provincie aan de Faunabeheereenheid gevraagd een nieuw faunabeheerplan voor reeën op te stellen dat past binnen dit nieuwe beleid en waarin staat hoe de FBE de uitvoering van het reebeheer gaat aanpakken.

De FBE heeft een Faunabeheerplan Ree 2020-2024 (concept d.d. 2-12-2019) opgesteld. Helaas is het de FBE niet gelukt dit in unanimiteit vast te stellen. Dat is wel een vereiste volgens de statuten van de FBE. Daarom hebben Gedeputeerde Staten de FBE een opdracht reebeheer 2020-2024 met een motivering gegeven. Deze opdracht is door GS verleend op 17 december 2019. De opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig het nieuwe provinciale beleid. De FBE hanteert hierbij het Faunabeheerplan Ree 2020-2024 als leidraad voor de uitvoering.

Hiermee is de continuïteit van het reebeheer ook na 1 januari 2020 gegarandeerd en zijn de belangen van de openbare veiligheid, waaronder de verkeersveiligheid, en het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden van zieke en gebrekkige dieren zeker gesteld.

Voor de praktijk betekent dit dat de FBE begin januari 2020 aan elke WBE de helft van het aantal wildmerken zal toekennen dat deze voor 2019 heeft ontvangen. Deze wildmerken zijn bestemd voor afschot van zowel bokken als geiten op basis van de opdracht van GS. Vóór 1 april 2020 wordt aan de WBE’s een werkplan 2020 gevraagd waarin de aanpak van het reebeheer in hun deel van het werkgebied, inclusief het afschot wordt onderbouwd (zie hoofdstuk 6 en bijlage 5 van het faunabeheerplan). Na goedkeuring van de werkplannen zal de FBE de dan benodigde wildmerken verdelen.

Verder nieuws

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...