Welke soorten mogen momenteel onder vrijstelling worden gedood?

18 maart 2022

Sinds 1 januari 2022 is er geen faunabeheerplan waarin het afschot van de landelijk vrijgestelde soorten Canadese gans, houtduif, kauw en konijn is geregeld. Zij mogen daarom niet worden gedood. Voor de beide andere landelijk vrijgestelde soorten, vos en zwarte kraai, is het doden ervan geregeld in het faunabeheerplan predatiebeheer. Zij mogen daarom wel worden gedood.

N.a.v. een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland is tijdelijk ook het doden van vos stilgelegd. Dit hield verband met een procedurele fout in de landelijke vrijstelling. Dit had echter ook effect op de ontheffing kunstlicht vos die daarmee ook kwam stil te liggen. In overleg met de provincie Fryslân en in navolging van de meeste ander provincies is deze stillegging inmiddels weer ingetrokken. Er wordt gewacht totdat hierover landelijk meer duidelijkheid is,

Wat mag NU?

Momenteel mogen vos en zwarte kraai WEL worden gedood en mogen Canadese gans, houtduif (buiten het jachtseizoen), kauw en konijn NIET worden gedood.

Wat mag straks ook?

Het opnieuw kunnen doden van Canadese gans, houtduif (buiten het jachtseizoen) en kauw wacht op de goedkeuring van het faunabeheerplan schadebestrijding door Gedeputeerde Staten.

Wat is straks veranderd?

Vermoedelijk blijft de verplichting om ook het doden van landelijk vrijgestelde soorten te onderbouwen. Tot nog toe kon dit worden gemotiveerd door slechts te verwijzen naar een besluit van ‘de Minister’. Hierover loopt overigens nog een zaak bij de Raad van State. De FBE Fryslân heeft op de vermoedelijke uitspraak voorgesorteerd door in het faunabeheerplan schadebestrijding – dat dus nu ter goedkeuring bij GS ligt – deze onderbouwing voor Canadese gans, houtduif (buiten het jachtseizoen), kauw al vast op te nemen. Voor konijn kon dit niet worden gedaan omdat daarvoor de gegevens over schade ontbreken.

Na goedkeuring van het faunabeheerplan schadebestrijding zullen dus straks weer alle landelijk vrijgestelde soorten gedood kunnen worden met uitzondering van het konijn. Het konijn kan dan uitsluitend onder jacht worden beheerd.

Verder nieuws

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...