Inventarisatie roekenkolonies 2024

Klik op het pictogram om het inventarisatieformulier voor roekenkolonies te openen.  N.B.  Er worden tijdens de oppervlaktedekkende telling nog geen nesten of roeken geteld. Dit gebeurt later in het jaar. Het inventarisatieformulier is slechts bedoeld om alvast te...

Warmtebeeldtelling 2024

Klik op het pictogram om de telinstructie en het telformulier voor de warmtebeeldtelling, als aanvulling op de steekproeftelling, te openen.  Telinstructie warmtebeeldtelling 2024  Telformulier warmtebeeldtelling...

Presentatie informatieavonden voorjaarstellingen

Peter de Vries van FBE Fryslân heeft tijdens drie informatieavonden op 7, 8 en 12 februari 2024 op diverse locaties in de provincie een presentatie over de voorjaarstellingen gegeven aan WBE-secretarissen, telcoördinatoren en tellers. Hierbij is o.a. aandacht besteed...

Grofwildtelling 2024

De reewildtelling wordt net als voorgaande jaren uitgevoerd volgens het ‘Landelijk telprotocol reeën VHR’ van Vereniging Het Ree, van februari 2014. Klik op het desbetreffende pictogram om het gehele protocol, de losse telinstructie of het losse...

Steekproeftelling 2024

Klik op het pictogram om de telinstructie en het telformulier voor de steekproeftelling (voorheen trendtelling) te openen.  Telinstructie steekproeftelling 2024  Telformulier steekproeftelling...

Oppervlaktedekkende telling 2024

Klik op het pictogram om de telinstructie en het telformulier voor de oppervlaktedekkende telling (voorheen faunasoortentelling) te openen.  Telinstructie oppervlaktedekkende telling 2024  Telformulier oppervlaktedekkende telling...