Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Rapportage overleg wegbeheerders

De preventie en registratie van aanrijdingen met reeën is afgestemd met de betrokken wegbeheerders en is beschreven in de rapportage ‘Overleg met wegbeheerders over aanrijdingen met fauna’, versie van 29 juli 2020. Klik op het pictogram hieronder om deze...

Maatregelen damhert

Te treffen maatregelen bij schade en overlast Voor particulierenVoor grondgebruikersVoor jagers en uitvoerders Tips bij schade en overlast door damherten Overweeg uw erf, (moes)tuin of delen daarvan af te rasteren met een hek of gaas. Plaats gaas of zogeheten...

Omrop Fryslân in gesprek met Robbert de Vries

Omrop Fryslân in gesprek met Robbert de Vries van Faunabeheereenheid Fryslân over de in het wild levende damhertpopulaties in Friesland. Lees het nieuwsbericht en bekijk het interview van 19 maart 2021 door hieronder te klikken op de groene tekst of het pictogram...

Maatregelen ree

Te treffen maatregelen bij schade en overlast Voor particulierenVoor grondgebruikersVoor jagers en uitvoerders Tips bij schade en overlast door reeën Overweeg uw erf, (moes)tuin of delen daarvan af te rasteren met een hek of gaas. Plaats gaas of zogeheten...

Faunabeheerplan Ree 2020 – 2024

Voor het ree is op 11 februari 2020 door het bestuur van de Faunabeheereenheid een Faunabeheerplan Ree 2020-2024 vastgesteld. Het is op 2 juni 2020 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, zie 200602 goedkeuring GS fbp...