Jacht en schadebestrijding weer mogelijk in Abbegea

Op 25 januari 2023 werd er een geval van vogelgriep vastgesteld in Abbegea (Abbega), gemeente Súdwest-Fryslân. Voor dit geval van vogelgriep waren sinds 25 januari 2023 beperkingen voor jacht en schadebestrijding van kracht. Meer informatie over dit geval van...

Beperkingen Vogelgriep Tjerkgaast opgeheven

Het ministerie van LNV heeft bekend gemaakt dat de beperkingen in verband met de vogelgriep in Tjerkgaast per 7 okbober 2022 zijn opgeheven. De volledige informatie over deze aanpassing is te  vinden op (Art VI): Regeling tot wijziging en intrekking van regelingen...

Beperking jacht i.v.m. nieuw geval vogelgriep in Blije

Op 14 oktober 2022 is op nieuw een geval van vogelgriep vastgesteld. in Blije. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. In verband hiermee zijn in een gebied met een straal van ca 10 km rondom het bedrijf de jacht op eenden en afschot in het kader van...