Presentatie valwildregeling

In aansluiting op de evaluatie-avond van het reebeheer in Fryslân (d.d. 16 mei 2024 in de 2 Gemeenten te Jirnsum) heeft Titus Sijmonsma, valwildcoördinator van FBE Fryslân, een toelichting gegeven op de stand van zaken en de gemaakte afspraken in het kader van de...

Presentatie evaluatie-avond reebeheer

Op 16 mei 2024 heeft de evaluatie-avond van het reebeheer in Fryslân voor de periode 2020 t/m 2024 plaatsgevonden. Naast een terugblik op de afgelopen jaren, de belangrijkste uitkomsten van de enquête uit 2022 en een toelichting op de cijfers, heeft de FBE ook de...

Jaarrapport ree 2023

In het jaarrapport ree 2023 (versie 24 maart 2024) zijn de telgegevens, de aanrijdingen, het afschot en het geregistreerde aantal doodgevonden reeën voor het jaar 2023 weergegeven. Klik op het pictogram hieronder om deze rapportage te openen.  Jaarrapport ree...

Jaarrapport ree 2022

In het jaarrapport ree 2022 (versie 24 maart 2024) zijn de telgegevens, de aanrijdingen, het afschot en het geregistreerde aantal doodgevonden reeën voor het jaar 2022 weergegeven. Klik op het pictogram hieronder om deze rapportage te openen.  Jaarrapport ree...

Jaarrapport ree 2021

In het jaarrapport ree 2021 (versie 24 maart 2024) zijn de telgegevens, de aanrijdingen, het afschot en het geregistreerde aantal doodgevonden reeën voor het jaar 2021 weergegeven. Klik op het pictogram hieronder om deze rapportage te openen.  Jaarrapport ree...

Jaarrapport ree 2020

In het jaarrapport ree 2020 (versie 24 maart 2024) zijn de telgegevens, de aanrijdingen, het afschot en het geregistreerde aantal doodgevonden reeën voor het jaar 2020 weergegeven. Klik op het pictogram hieronder om deze rapportage te openen.  Jaarrapport ree...