Maatregelen grauwe gans

Te treffen maatregelen bij schade en overlast Voor grondgebruikersVoor jagers en uitvoerders Is schadebestrijding toegestaan? Ja, het is onder voorwaarden toegestaan om grauwe ganzen te weren, te verjagen en te bestrijden als daarmee schade aan landbouwgewassen wordt...