Afschot ganzen vanaf 1 januari 2023

29 oktober 2022

Momenteel loopt de evaluatie van ‘De Fryske Guozzenoanpak’. Hierin wordt bekeken in hoeverre aanpassing van het huidige ganzenbeleid wenselijk is. Nadat hierover door Provinciale Staten is besloten, zal dan door de FBE een nieuw faunabeheerplan worden vastgesteld. De verwachting is dat dit proces tot ver in 2024 zal duren.

Per 1 januari loopt echter het huidige faunabeheerplan winterganzen af. Dit faunabeheerplan is in 2020 al eens met twee jaar verlengd en omdat de Provinciale Verordening een nieuwe verlenging niet toestaat, moet er dus een nieuw faunabeheerplan komen om bestrijding van ganzenschade na 1 januari 2023 door te kunnen laten gaan. Dit nieuwe Faunabeheerplan Winterganzen 2023 is echter nog steeds gebaseerd op het huidige beleid en wijkt in mogelijkheden en voorwaarden dan ook nauwelijks af van het huidige faunabeheerplan. Wel is de onderbouwing ervan aangevuld met schade- en afschotgegevens van de afgelopen periode. Het Faunabeheerplan Winterganzen 2023 zal een looptijd hebben van 1 januari 2023 tot het moment  (naar verwachting in 2024) dat een faunabeheerplan op basis van het nieuwe beleid is goedgekeurd.

De Faunabeheerplan Winterganzen 2023 wordt naar verwachting begin november door de FBE vastgesteld en in december door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Tot 1 januari kan bestrijding van ganzenschade plaatsvinden onder de huidige provinciale vrijstelling. Zie ook het nieuwsbericht daarover.

 

Verder nieuws

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...