Afschot ganzen vanaf 1 november 2022

29 oktober 2022

Vanaf 1 november 2022 mag bij bestrijding van schade door brandgans, grauwe gans en kolgans ondersteunend afschot plaatsvinden onder provinciale vrijstelling. De duur van deze periode loopt tot 1 januari 2023. Voor de periode ná 1 januari 2023 zie het nieuwsbericht daarover.

De regels zoals die gedurende het vorige winterseizoen hebben gegolden, zijn niet gewijzigd. Deze regels zijn:

 • De grondgebruiker moet een melding (laten) doen van geconstateerde of verwachte schade
 • Er is GEEN machtiging nodig
 • Op kwetsbare gewassen moeten preventieve maatregelen zijn genomen conform de preventiekits van BIJ12
 • Afschot mag plaatsvinden vanaf een half uur vóór zonsopkomst tot 12.00 uur ’s middags
 • Gebruik van lokganzen en lokfluit is toegestaan
 • Geen afschot binnen foerageer- en soortspecifieke foerageergebieden
 • Geen afschot in nabijheid van foerageer- en soortspecifieke foerageergebieden indien daarin aanwezige trekganzen worden verstoord
 • Geen afschot binnen 150 m afstand van belangrijke slaapplaatsen, tenzij een andere maatwerkafstand is afgesproken
 • Jacht binnen foerageergebieden is mogelijk mits aanwezige trekganzen NIET worden verstoord

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in schade moet u kunnen aantonen dat u alles heeft gedaan om schade te voorkomen. Dit betekent dat u in het veld preventieve maatregelen uitvoert zoals die in de preventiekits van BIJ12 zijn aangegeven, dat u zelf verjaagacties onderneemt en dat u – indien er afschot MAG plaatsvinden – dit ook uitvoert of laat uitvoeren. Er gelden de volgende regels:

 • Zodra u tegemoetkoming in schade heeft aangevraagd, EN verjaging met ondersteunend afschot TOEGESTAAN is, dient u ten minste twee maal per week een bejaagactie uit te (laten) voeren. Dit heet ‘adequaat’ gebruik.
 • De bejaagactie en het afschot moet worden geregistreerd in FRS
 • Indien er ten tijde van de bejaagactie geen ganzen aanwezig waren, dient u in te vullen ‘bejaagd met afschot 0’
 • Indien ganzen langere tijd niet meer aanwezig zijn, vervalt de verplichting om twee maal per week te bejagen MITS u de dagelijkse aanwezigheid van ganzen heeft bijgehouden op het daarvoor bestemde formulier.
 • Indien ganzen opnieuw structureel verschijnen, dient u opnieuw bejaagacties (ondersteunend afschot) uit te laten voeren.

 

Verder nieuws

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...