Faunabeheerplan Winterganzen 2023 van kracht

21 december 2022

Goedkeuring eenjarig faunabeheerplan

Op 29 november 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân het Faunabeheerplan Winterganzen 2023 goedgekeurd. In dit eenjarige faunabeheerplan, met een maximale looptijd tot 24 december 2024, wordt het ganzenbeleid voor drie talrijk in Fryslân aanwezige ganzensoorten beschreven, te weten: kolgans, brandgans en grauwe gans. De genoemde ganzensoorten overwinteren graag in de provincie Fryslân en veroorzaken aanzienlijke schade aan gewassen (waaronder grasland). Ganzenschade is een serieus probleem in Fryslân en er wordt al jaren fors ingezet op het reduceren van deze schade. In het kader daarvan is enkele jaren geleden een provinciale vrijstelling voor winterganzen afgegeven. De vrijstelling geeft grondgebruikers in Fryslân de mogelijkheid om grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen in de winterperiode opzettelijk te verstoren of aan verjaging ondersteunend afschot te plegen.

Doordat het faunabeheerplan voor winterganzen per 31 december 2022 afloopt, werd voorzien dat het gebruik van de provinciale vrijstelling voor winterganzen in het geding zou komen. Zonder geldend faunabeheerplan kan de vrijstelling namelijk niet gebruikt worden en zou het ganzenbeheer stil komen te liggen. Binnen afzienbare tijd was er ook geen zicht op een geheel nieuw faunabeheerplan winterganzen, omdat er in Fryslân nog hard gewerkt wordt aan nieuw ganzenbeleid en de evaluatie van het huidige beleid nog niet volledig afgerond is. Om die reden is er ter overbrugging een tijdelijk faunabeheerplan voor winterganzen geschreven dat gebaseerd is op het huidige ganzenbeleid, aangevuld met geactualiseerde onderbouwingen. Aan de hand van het tijdelijke Faunabeheerplan Winterganzen 2023 kan het beheer van winterganzen doorgang vinden en ontstaat ruimte om op basis van het nieuwe ganzenbeleid, de afgeronde evaluatie en de inbreng van de regiegroep tot een gedegen onderbouwing voor een nieuw faunabeheerplan voor winterganzen te komen.

 

 

Verder nieuws

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...