Overschrijding waarschuwingsgrens afschotmaximum kolgans en grauwe gans

21 maart 2024

Op 11 maart jl. is de waarschuwingsgrens (85%) van het afschotmaximum bereikt voor het aantal kolganzen dat tot 1 april onder vrijstelling geschoten mag worden. Per 18 maart is het afschot van grauwe gans onder vrijstelling ook boven de 85%-grens van het toegestane aantal gekomen (89%). De FBE heeft beide overschrijdingen schriftelijk gemeld bij Provincie Fryslân. In deze brieven hebben wij tevens onze verwachting met de provincie gedeeld. Op basis van de huidige afschotcijfers en de prognoses verwachten wij dat het totale afschot tot en met 31 maart 2024 voor kolgans en grauwe gans net onder de maximaal toegestane aantallen zal blijven en dat de mogelijkheid om kolganzen en grauwe ganzen te verjagen niet stilgelegd hoeft te worden.

Omdat de marge klein is, heeft FBE Fryslân schadebestrijders met klem verzocht om de afschotregistratie dagelijks bij te werken en zal de FBE de controle op de afschotaantallen intensiveren. De afschotpercentages en de prognoses worden meerdere malen per week geactualiseerd op de pagina Schadebestrijding winterganzen op onze website.

 

 

 

Verder nieuws

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...