Afschot winterganzen 1 november t/m 31 december 2023

30 oktober 2023

Bestrijding schade door brandgans, grauwe gans en kolgans

Vanaf 1 november 2023 mag bij bestrijding van schade door brandgans, grauwe gans en kolgans ondersteunend afschot plaatsvinden onder provinciale vrijstelling. Deze periode loopt t/m 31 december 2023. Voor de periode na 1 januari 2024 is verlenging van de huidige regeling aangevraagd.

De regels die gedurende het vorige winterseizoen golden zijn niet gewijzigd. Deze regels zijn als volgt:

 • De grondgebruiker dient een melding te (laten) doen van geconstateerde of verwachte schade.
 • Er is geen machtiging nodig.
 • Op kwetsbare gewassen dienen preventieve maatregelen te zijn genomen conform de preventiekits van BIJ12.
 • Afschot mag plaatsvinden vanaf een halfuur vóór zonsopkomst tot 12.00 uur ’s middags.
 • Het gebruik van lokganzen en een lokfluit is toegestaan.
 • Er mag geen afschot plaatsvinden binnen foerageer- en soortspecifieke foerageergebieden, in de nabijheid van foerageer- en soortspecifieke foerageergebieden indien daarin aanwezige trekganzen worden verstoord en binnen
  150 m afstand van belangrijke slaapplaatsen, tenzij een andere maatwerkafstand is afgesproken.
 • Jacht binnen foerageergebieden is mogelijk, mits de aanwezige trekganzen niet worden verstoord.

Tegemoetkoming in schade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in schade, dient u te kunnen aantonen dat u alles heeft gedaan om schade te voorkomen. Dit betekent dat u in het veld preventieve maatregelen uitvoert zoals die in de preventiekits van BIJ12 zijn aangegeven, dat u zelf verjaagacties onderneemt en dat u, indien er afschot mag plaatsvinden, dit ook uitvoert of laat verrichten. Hierbij gelden de volgende regels:

 • Zodra u tegemoetkoming in schade heeft aangevraagd, en verjaging met ondersteunend afschot is toegestaan, dan dient u ten minste twee maal per week een bejaagactie uit te (laten) voeren. Dit heet ‘adequaat’ gebruik.
 • De bejaagactie en het afschot dient binnen 14 dagen geregistreerd te worden in het FRS-systeem.
 • Indien er ten tijde van de bejaagactie geen ganzen aanwezig waren, dient u in te vullen ‘bejaagd met afschot 0’.
 • Indien ganzen langere tijd niet meer aanwezig zijn, vervalt de verplichting om twee keer per week te bejagen, mits u de dagelijkse aanwezigheid van ganzen heeft bijgehouden op het daarvoor bestemde formulier.
 • Indien ganzen opnieuw structureel verschijnen, dient u opnieuw bejaagacties (ondersteunend afschot) uit te (laten) voeren.

Verder nieuws

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...